โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 62

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ปี 2562 เทศบาลตำบลหนองหว้าร่วมกับอำเภอกุมภวาปีในการออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่
วันที่ 30 เม.ย 2562
ณ.โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ