ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 

———————การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564———————-

เดือน กันยายน 2564

เดือน สิงหาคม 2564

เดือน กรกฎาคม 2564

  • ผู้ชนะการเสนอราคา

เดือน มิถุนายน 2564

เดือน พฤษภาคม 2564

เดือน เมษายน 2564

เดือน มีนาคม 2564

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เดือน มกราคม 2564

เดือน ธันวาคม 2563

เดือน พฤศจิกายน 2563

เดือน ตุลาคม 2563