ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหว้า

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหว้า

อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้ง (ส.ถ.5/8, ผ.ถ.5/8)