ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เทศบาลตำบลหนองหว้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองหว้า http://nongwa-ud.go.th/?page_id=8625 ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔