ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักตัว “โฮมฮักหนองหว้า”

นางศรีสุรางค์ จำปาโชติ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองหว้า
👉👉ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง(ประกาศจังหวัดอุดรธานี)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 😷😷😷