No Gift Policy

เทศบาลตำบลหนองหว้า

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ขอประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตโปร่งใส จังหวัดอุดรธานีใสสะอาด 2565”

งดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างสุจริตโปร่งใส

****************************

(คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดประกาศ)

ประกาศ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองหว้าใสสะอาด 2565”  (No Gift PolicyX)