ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

———————การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565———————-

ประจำเดือน กันยนยน  2565

ประจำเดือน สิงหาคม  2565

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประจำเดือน เมษายน 2565

ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2564