แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี