ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการฯ

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางศรีสุรางค์ จำปาโชติ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า คณะผู้บริหาร ท่านรองปลัดฯ และงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ณ ห้องประชุมอำเภอกุมภวาปี ร่วมประชุมร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ,ศูนย์ฯสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง อุดรธานี ,ปกครองอำเภอกุมภวาปี ตัวแทนผู้นำท้องที่, สหวิชาชีพ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีครอบครัวนางคำผาย คลังแสง ,น.ส.สุพรรณี คลังแสง ราษฎรบ้ามดงมะไฟ ม.6 ร่วมทั้งการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ